• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Polski
  • Русский
  • ภาษาไทย
  • 中文

Jesteśmy dumni z naszych klientów

Zaopatrujemy wszelkie gospodarstwa rolne na całym świecie – od gospodarstw rodzinnych po duże fermy produkcyjne. Big Dutchman dostarcza tysiącom użytkowników wszechstronne wyposażenie budynków inwentarskich. Nie ma znaczenia czy na fermie hoduje się dziesięć, dwadzieścia, dwieście tysięcy czy dwa miliony zwierząt. Ważna jest dla nas jakość, a nie tylko ilość. Zawsze proponujemy wykonalne rozwiązanie każdego problemu. Wiele projektów zostało już pomyślnie zrealizowanych. Oto niektóre konkretne przykłady:

Dzień otwartych drzwi

Nowoczesna tuczarnia na 640 świń Państwa Koj

W listopadzie listopada odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu ‘Dni Otwarte” organizowane przez firmę Big Dutchman wspólnie z inwestorem- tym razem byli to Państwo Sylwia i Alfred Koj z Kuniowa w województwie... [Więcej]

W listopadzie listopada odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu ‘Dni Otwarte” organizowane przez firmę Big Dutchman wspólnie z inwestorem- tym razem byli to Państwo Sylwia i Alfred Koj z Kuniowa w województwie opolskim.

Wybudowana przez nich tuczarnia na 640 świń to budynek z czeterema komorami, każda na 160 sztuk, i po osiem kojców. Jako że istnieje tu możliwość wykorzystania własnych pasz i produktów ubocznych z przemysłu spożywczego zdecydowano się na zastosowanie systemu żywienia bezresztkowego na mokro z płukaniem rur Hydromix , którego zalety to:


- w pełni automatyczne przygotowanie żądanej receptury z pojedynczych komponentów;
- zastosowanie produktów ubocznych pomaga obniżyć koszty paszy;
- opracowywanie receptur dopasowanych do składników pokarmowych;
- kompletne zarządzanie żywieniem, sterowane przez komputer MC 99 NT;
- możliwe skarmianie wielu receptur poprzez te same przewody paszowe oraz podawanie wody;
- automatyczne podawanie paszy także na duże odległości;
- duża dokładność dozowania przez każdy zawór;
- elastyczny system modułowy dla małych i dużych instalacji, korzystna cenowo rozbudowa instalacji;
- nadaje się do żywienia grup i pojedynczych zwierząt;
- małe koszty użytkowania, długa żywotność

Główny zbiornik, w którym przygotowywana jest pasza ma 2500 l pojemności i posadowiony jest na trzypunktowej wadze elektronicznej. Drążki wagowe zamontowane są pod stopami zbiornika. Rejestrują one zmianę ciężaru podczas dozowania komponentów paszowych, a także podczas dawkowania gotowej mieszanki i przekazują odpowiednie dane do komputera żywieniowego MC 99 NT. Zbiornik na popłuczyny ma 500 l a zbiornik na świeżą wodę 2000 l. Pasza zadawana jest do polimerobetonowych koryt umieszczonych pomiędzy dwoma sąsiadującymi kojcami.

Podczas każdego karmienia cała zmieszana pasza jest podawana bezresztkowo. Po zakończeniu karmienia urządzenie jest płukane świeżą wodą włącznie ze wszystkimi zaworami, spustami paszy, rurami oraz zbiornikiem mieszającym i wody użytkowej. Pomiędzy żywieniami w rurach znajduje się czysta woda. Podczas następnego karmienia jest ona pompowana do zbiornika wody użytkowej i ponownie wykorzystana w czasie kolejnego procesu mieszania.

W komorach tuczarni i korytarzu jako system wentylacji zastosowano strop oddychający Diff Air. Strop napowietrzający DiffAir składa się z profilowanych płyt trapezowych zbudowanych z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym. Służą one jednocześnie jako podciśnieniowy system doprowadzenia powietrza oraz opłacalna izolacja sufitowa, która zbudowana jest ze specjalnie traktowanej wełny szklanej i zakładana jako dwie przepuszczające powietrze warstwy. Dodatkowa włóknina pomiędzy warstwą szklanej wełny a płytą Diff- Air ma działanie wodoszczelne. Powietrze napływa równomiernie poprzez całą powierzchnię stropu, co zapewnia jednolite rozprowadzenie, z zachowaniem maksymalnej dozwolonej prędkości przepływu w strefie przebywania zwierząt.

Na jedną komorę przypadają dwa kominy wentylacyjne CL 600 z wentylatorami, wyposażonymi w klapy uruchamiane poprzez silniki nastawcze CL 74 V. Pracą wentylatorów steruje komputer MC -135. Całą powierzchnię podłogi w komorach pokryto betonowymi rusztami a wygrodzenia wykonane są z płyt PCV i elementów stalowych.

Inwestor już planuje rozbudowę chlewni o następne czery komory w oparciu o wyposażenie firmy Big Dutchman.


Poniżej zdjęcia z okazji dnia otwartyzch dni:Państwa Koj ze Stanisławem Bukowskim (firma Big Dutchman)Wnętrze komory nowej chlewniHydromixKomputer żywieniowy MC 99 NTPracą wentylatorów steruje komputer MC -135


Źródło: Trzoda Chlewna 12/2007


Ten reportaż z otwarcia u państwa Koj ukazał sie w Trzodzie Chlewnej. Najszybszą drogą otrzymania tego artykułu jest pobranie pliku bezpośrednio z tej strony. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tytule artzkułu poniżej i wybierz „Zapisz jako”.


Pobierz: Trzoda_Chlewna_Koj_pl_12_2007.pdf

Nowoczesna hodowla prosiąt

Budowa nowej chlewni z odchowalnią dla 3.300 prosiąt

Żywieniowa stacja badawcza firmy Agravis Raiffeisen Ag w Gartherfeld, okręg Cloppenburg, dzięki budowie nowej chlewni podwoiła swoje zdolności produkcyjne o 3.300 prosiąt na ilość łączną w wysokości 6.500 sztuk.... [Więcej]

Żywieniowa stacja badawcza firmy Agravis Raiffeisen Ag w Gartherfeld, okręg Cloppenburg, dzięki budowie nowej chlewni podwoiła swoje zdolności produkcyjne o 3.300 prosiąt na ilość łączną w wysokości 6.500 sztuk. Pozwoli to w przyszłości jeszcze intensywniej pracować nad nowoczesnymi recepturami pasz. Wysokie wymagania firmy Agravis dotyczące wyposażenia chlewni zostały z powodzeniem spełnione przez firmę Big Dutchman. Licznie przybyli zwiedzający mogli się o tym przekonać z okazji niedawnego dnia otwartych drzwi, podczas których nowy obiekt został uroczyście otwarty.

Wyposażenie spełniające szczególne wymagania

Już od wielu lat żywieniowa stacja badawcza testuje różnorodne rodzaje pasz i receptur dla zwierząt w odchowie, bada przydatność nowych surowców i sprawdza działanie dodatków paszowych. Celem jest opracowanie optymalnych receptur paszy po odsadzeniu i zastosowaniu ich w innowacyjnych sposobach żywienia prosiąt. To odróżnia stację badawczą od standardowego gospodarstwa rolnego i wymaga odpowiedniego wyposażenia: systemy takie wymagają dozowania na początku możliwie najmniejszych dawek i dokładnej rejestracji wagi oraz precyzyjnego pomiaru danych, co może zaoferować tylko najnowocześniejsza technika i odpowiedni know-how. Budowa nowej chlewni, takiej ja ta stacja badawcza, położonej w pobliżu lasu wymaga ponadto zastosowania wydajnego systemu oczyszczania: to właśnie wyzwanie dla firmy Big Dutchman!

Automat paszowy PigNic dla prosiąt odsadzonych

Nowa odchowalnia dla prosiąt będąca projektem „pod klucz” opracowanym przez firmę Big Dutchman przy współpracy z firmą Brandau Agrarbau, składa się z 12 oddziałów -10 kojców każdy dla 26 prosiąt i jednego oddziału dla prosiąt chorych. Zwierzęta zostają zasiedlone w wieku 4 tygodni a odsprzedane regionalnym tuczarniom po osiągnięciu wagi około 32 kilo. Każdy kojec wyposażony jest w: jedno poidło miskowe, dwa poidła smoczkowe oraz niezawodny automat paszowy firmy Big Dutchman PigNic. PigNic posiada dodatkowe dwa poidła smoczkowe z dostatecznym rozdziałem między paszą i wodą: dla lepszego przyswojenia paszy zwierzęta są jednakże w stanie ją zwilżyć. Dodatkowo każdy automat paszowy wyposażony jest w zawór paszy suchej do dozowania określonej dawki paszy.Przedział z 10 kojcami - system podłogowy składa się z połączenia rusztów z tworzywa sztucznego z rusztami betonowymi.Automat paszowy PigNic- w tle : poidła miskowe i smoczkowe


Know-how gwarantujący precyzję

Precyzyjne dawkowanie paszy i dokładny pomiar danych gwarantuje sterowane komputerowo system żywienia na sucho DRY EXACT w połączeniu z zaworami żywieniowymi jak i komputerem żywieniowym MC 99 NT:

DRY EXACT pozwala na dozowanie na każdym pojedynczym zaworze wg wagi, podczas gdy mieszanka może składać się z do 14 składników. Dzięki krótkiemu odcinkowi bezpaszowemu unika się mieszania porcji żywieniowych pomiędzy poszczególnymi dawkami. Dzięki żywieniu multifazowemu, które odbywa się na każdym z zaworów, poszczególne stanowiska żywieniowe mogą być zaopatrywane w indywidualnie dobrane mieszanki paszowe.

MC 99 NT odpowiada za najnowocześniejszą technologię komputerową. Komputer steruje całym układem, od nadzoru nad kontrolą procesu tuczenia po analizę przebiegu całego procesu.

Wynikiem jest precyzja w wyliczeniu dawek paszy, dokładne dozowanie poszczególnych rodzajów pasz jak i dokładne określenie ilości skarmionej paszy dziennie, tygodniowo i w przeciągu całego okresu odchowu. Tylko pod takim warunkiem można dokładnie i miarodajnie porównać zróżnicowane rodzaje pasz.

System oczyszczania zużytego powietrza MagixX

Zarówno bliskość lasu jak i siedlisk ludzkich w bezpośredniej odległości żywieniowej stacji badawczej wpłynęły na konieczność zastosowania skutecznego systemu oczyszczania zużytego powietrza. Firma Agravis zdecydowała się na zastosowanie sprawdzonego trzystopniowego systemu oczyszczania zużytego powietrza MagixX oferowanego przez firmę Big Dutchman, dzięki której można efektywnie pozbyć się emisji pyłu, amoniaku i zapachu. W zależności od rodzaju potrzeb oferowane są kilkustopniowe systemy oczyszczania, dzięki którym powietrze przy pomocy wentylatorów zostaje odprowadzone z budynków.
Wynik: redukcja ilości pyłu wynosi 95 %, amoniaku do 90% a zapachu 80%.MagixX –stopień oczyszczania fizycznego dzięki ścianie filtrującej 1MagixX- po prawej ścian filtrująca 2 – chemiczny stopień oczyszczania, po lewej ściana filtrująca 3 z biologicznym stopniem oczyszczaniaŚciana filtrująca 3 , filtr drzewnyOczyszczone powietrze opuszcza budynek chlewni


Dalsze zdjęcia:Przedział odchowalni prosiątPoidła miskowe i smoczkoweMocowanie z łańcuchami do zabawyPomieszczenie serwisowe

Nowoczesna hodowla loch: otwarcie dwóch ferm po 1.400 loch

Wielki projekt Big Dutchman'a uruchomiony w Chorwacji

Miasteczko Belje, położone w zakątku między trzema krajami Węgry-Chorwacja-Serbia posiada ponad stuletnią tradycję w hodowli świń. Szczególna cecha miejscowych hodowców to: zainteresowanie innowacjami. Chorwackie... [Więcej]

Miasteczko Belje, położone w zakątku między trzema krajami Węgry-Chorwacja-Serbia posiada ponad stuletnią tradycję w hodowli świń. Szczególna cecha miejscowych hodowców to: zainteresowanie innowacjami. Chorwackie przedsiębiorstwo Agrokor d.d.* kontynuuje tą tradycję, budując dwa nowoczesne zakłady hodowli loch, każdy na 1400 szt. W celu szerokiego wyposażenia chlewni, Agrokor d.d. wybrał sobie za partnera firmę Big Dutchman z Dolnej Saksonii. Po okresie budowy, trwającym tylko 150 dni, przedstawiciel chorwackiego Ministerstwa Rolnictwa przekazał niedawno obie fermy do użytkowania w ramach oficjalnej uroczystości. Udział w tym święcie wzięło ponad 200 zaproszonych gości. Jak wykazały ponadregionalne relacje w prasie i telewizji, oddźwięk medialny był bardzo duży.


Dragan Marcinko (mówca i Kresimir Kuterovac (drugi z lewej), dwaj spośród wiodących menedżerów Agrokor, odpowiedzialnych za budowę i prowadzenie Brod Pustara I i Malo Knezevo

Gotowe do UE

Fermy Brod Pustara I. i Malo Knezevo są gotowe do przełomu, jaki obecnie dokonuje się w chorwackim rolnictwie: Chorwacja ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej. Chociaż wstąpienie, wymagające zmiany olbrzymiej ilości przepisów prawnych, zapowiadane jest najwcześniej na rok 2009, Agrokor d.d. już teraz wybudował i wyposażył obie fermy kompletnie według przepisów UE. Cennego wsparcia udzieliła przy tym dolnosaksońska firma wyposażeniowa Big Dutchman. Powód: światowy lider z Vechta-Calveslage jest aktywny z sukcesami od 15 lat na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. W związku z tym jest doświadczonym partnerem, który na tych obszarach wprowadza adekwatnie obowiązujące standardy prawne, także z uwzględnieniem norm UE.

Wyposażenie na wszystkie przypadki

Obie fermy Brod Pustara I i Malo Knezevo posiadają sektor krycia, sektor loch prośnych, sektor porodu loch oraz budynek odchowalni. W Brod Pustara I dochodzi do odchowalni jeszcze remont. Jako ferma zarodowa pokrywa ona, poprzez zwierzęta prarodzicielskie i rodzicielskie oraz prosięta, całkowite zapotrzebowanie na genetykę, podczas gdy w Malo Knezevo utrzymywane są lochy F1. Po osiągnięciu przez prosięta masy ciała ok. 30 kg, przemieszczane są na własną fermę tuczu.

Jeśli w nowoczesnej hodowli loch ma być podniesiona wydajność miotu od lochy, systemy kojców i żywienia muszą zostać dopasowane do indywidualnych warunków fermy – i uwzględniać naturalnie dobrostan zwierząt. Nie brzmi to zbyt skomplikowanie, ale w praktyce jest trudne, szczególnie w przypadku tak dużych instalacji jak Brod Pustara I i Malo Knezevo. Wymaga to nie tylko innowacyjnego wyposażenia, ale także dużego doświadczenia w zaprojektowaniu i realizacji – zadanie dla firmy Big Dutchman, jak na to wskazuje rezultat w Chorwacji.

Lochy w sektorze krycia utrzymywane są w kojcach indywidualnych Big Dutchman, aby każde zwierzę mogło być optymalnie obserwowane i kontrolowane. Knury i loszki remontowe mają do dyspozycji osobne kojce. Sektor loch prośnych jest natomiast wyposażony w kojce grupowe i kojce samoblokujące: lochy mogą swobodnie poruszać się w grupie, żywienie natomiast odbywa się w kojcach pojedynczych. Dzięki temu każde zwierzę ma swoje własne stanowisko żywieniowe i zostaje wyeliminowana agresja w trakcie karmienia. Jednocześnie utrzymanie grupowe poprawia dobrostan i konstytucję loch. Z kolei sektor porodu musi spełniać idealne warunki dla lochy i prosiąt w pierwszych tygodniach życia. Jest to osiągnięte dzięki higienicznemu systemowi podłogowemu Big Dutchman, zintegrowanej płycie grzewczej na ciepłą wodę dla prosiąt i optymalnie dopasowanemu systemowi kojców, tzn. stosunek między powierzchnią podparcia a przedeptywania jest dobrany optymalnie. Pałąki odbojowe jarzma porodowego pomagają zapobiegać stratom prosiąt. Także sektor odchowu prosiąt przyczynia się do dobrostanu zwierząt, m.in. poprzez zapewniające pewność stąpania posadzki z tworzywa sztucznego, które chronią zwierzęta przed zranieniami. Za optymalną temperaturę odpowiada ogrzewanie posadzkowe i na ciepłą wodę.


Kojec porodowy z gniazdem dla prosiąt i ogrzewaniem podłogowym

Do ogólnego sukcesu przyczynia się także właściwa technika żywienia. Dlatego zastosowano zróżnicowanie wyposażenia poszczególnych sektorów w instalacje żywieniowe Big Dutchman podobnie jak w przypadku systemów kojców: w zależności od wymagań zastosowano żywienie na sucho jak różne automaty paszowe, od dozowników objętościowych do żywienia loch po automaty paszowe typu BD Swing w sektorze odchowu prosiąt.


Dozowniki objętościowe

Jako system wprowadzania powietrza w sektorze porodu loch i sektorze odchowu prosiąt, wybrał Agrokor d.d. strop wentylacyjny Diff-Air z profilowanych płyt trapezowych, natomiast w sektorze krycia loch i loch prośnych zastosowano wloty powietrza FAC, dwa hity rynkowe firmy Big Dutchman. Strop wentylacyjny Diff-Air gwarantuje równomierne rozprowadzenie powietrza z zachowaniem optymalnej prędkości ruchu; jednocześnie służy jako ekonomiczna izolacja sufitowa. W sektorach porodu i odchowu chlewnie ogrzewane są systemem grzewczym Deltarohr, a w sektorze krycia i loch prośnych systemem rur żeberkowych. Sterowanie mikroklimatu następuje poprzez komputer wentylacyjny MC 135 – efektywny i przyjazny użytkownikowi.


Strop wentylacyjny Diff-Air i ogrzewanie Deltarohr w sektorze porodu

Ten wielki, robiący wrażenie projekt został opracowany i zrealizowany w ścisłej współpracy z chorwacką agencją Big Dutchman’a, firmą imex-bjelovar d.o.o. z Borivoj Vicevic jako szefem. Agencja ta jest zewnętrznym partnerem Big Dutchman’a w Chorwacji i reprezentuje firmę w zakresie sprzedaży i serwisu.

* Właścicielem obu ferm jest Agrokor d.d., jedno z czołowych przedsiębiorstw chorwackiego przemysłu żywnościowego. Użytkownikiem jest filia Agrokor Belje d.d.-Darda.


Brod Pustara I


Malo Knezevo


Serwis i sektor krycia


Sektor loch prośnych z kojcami grupowymi i kojcami samoblokującymi


Sektor porodu

Postawić na specjalizację - inwestycja p. Szudrowiczów

Big Dutchman wyposaża chlewnię na 600 loch

„W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o potrzebie większego wyspecjalizowania gospodarstw. W przypadku chowu świń dotyczy to podziału na fermy produkujące prosięta oraz zajmujące się wyłącznie tuczem. Taki... [Więcej]

„W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o potrzebie większego wyspecjalizowania gospodarstw. W przypadku chowu świń dotyczy to podziału na fermy produkujące prosięta oraz zajmujące się wyłącznie tuczem. Taki wzorzec produkcji stosowany jest od dawna na zachodzie, ale i u nas zyskuje coraz więcej zwolenników. Na rynku nabyć już można liczne, wyrównane partie prosiąt, pochodzące z nowych ferm o wysokim statusie zdrowotnym.

Przykładem, gdzie w ten sposób zorganizowana produkcja odbywa się już od ponad 10 lat jest gospodarstwo państwa Elżbiety i Leszka Szudrowiczów z miejscowości Tłukawy k. Ryczywołu w północnej Wielkopolsce.[...] Zdecydowali zatem ponad rok temu, że wybudują nową chlewnię i powiększą swe stado tak, by móc sprzedawać w ciągu roku nawet 13 tys. prosiąt.[...] anim postanowił powierzyć realizację projektu firmie BIG DUTCHMAN, obejrzał kilka funkcjonujących już obiektów, wyposażonych przez tę waśnie firmę. Do takiego a nie innego wyboru przekonały go praktyczne rozwiązania oraz jakość oferowanych produktów, gwarantująca trwałość i sprawne funkcjonowanie...”

Źródło: Trzoda Chlewna 1/2007
Państwo Szudrowiczowie z przedstawicielami firm współpracujących przy wyposażaniu budynku, jego zasiedlaniu oraz żywieniu zwierząt: od lewej Ryszard Gołębiewski (konsultant ds. kluczowych klientów Cargill) za właścicielami stoi Stanisław Bukowski (przedstawiciel firmy Big Dutchman - Agro-Big-Pol), Jan Doliasz (Big Dutchman) i Andrzej Żarczyński (doradca genetyczny Penarlan Polska)

Nowa chlewnia

Budynek ma rozmiary 98 x 36 m i podzielony jest asymetrycznie korytarzem biegnącym wzdłuż długiej osi na część porodową i odchowu z jednej
strony oraz sektor loch i centrum krycia z drugiej strony. Stacja knurów ma 8 stanowisk i maneż do pobierania nasienia. Za ścianą znajduje się sektor krycia z 8 rzędami kojców indywidualnych liczącymi
po 24 stanowiska. W tej części są też 4 kojce grupowe dla 6 loszek każdy. Kolejne pomieszczenie to sektor loch prośnych z 44 kojcami grupowymi także przeznaczonymi dla 6 loch. Sektor odchowu zajmuje 6 komór mieszczących po 4 kojce. W sektorze porodowym znajduje się 128 kojców
porodowych w 6 komorach, z czego jedna, z 8 kojcami, stanowi rezerwę. W każdej z pozostałych mogą prosić się na raz 24 lochy. W chlewni przewidziano taże specjalne pomieszczenie do odchowu loszek. Znajduje się ono w najbliszym sąsiedztwie części przeznaczonej dla knurów. Tylko w tych dwóch działach żywienie odbywać się bedzie z ręki. W pozostałych pomieszczeniach zainstalowany jest paszociąg łańcuchowo-krążkowy doprowadzający paszę z zewnętrznych silosów. We wszystkich sektorach wykorzystano wentylację opartą na „oddychającym” suficie z płyt perforowanych izolowanych wełną mineralna. Sterowanie parametrami mikroklimatu odbywa się za pomocą dwuoodziałowych komputerów MC 135. Urządzenia stanowiące wyposażenie budynku dostarczyła firma BIG DUTCHMAN. W całym budynku zastosowano technologię bezściołową na betonowych i plastikowych posadzkach szczelinowych.
Komora porodówki mieszcząca 24 kojce z ogrzewaną posadzką
Do odchowalni doprowadzone są dwie nitki paszociągu. Na każde dwa sąsiadujące ze sobą kojce przypadają po dwa automaty Swing. Pomieszczenie ogrzewane jest grzejnikami C.O.


Zajmujący się od podstaw tworzeniem budynku Stanisław Bukowski przedstawia rozwiązania zastosowane w sektorach krycia i loch prośnych
Świnie dostarczone zostały specjalistycznymi pojazdami do przewozu zwierząt hodowlanych
Tuż po zasiedleniu pobrane zostały próbki krwi mające potwierdzić status zdrowotny nowo zakupionego stada


Ten reportaż ukazał sie w Trzodzie Chlewnej. Najszybszą drogą otrzymania tego artykułu jest pobranie pliku bezpośrednio z tej strony. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tytule artzkułu poniżej i wybierz „Zapisz jako”.

Pobierz: TrzodaChlewna_1_2007_SZUDROWICZ.pdf

Uroczyste otwarcie chlewni

Inwestycja państwa Olejniczaków - 400 loch

"Przyglądając się sytuacji w rolnictwie, nie sposób zauważyć, że tylko niewielka część gospodarstw decyduje się na nowe inwestycje, pozwalające na znaczne zwiększenie produkcji. Są jednak i takie, które to ryzyko... [Więcej]

"Przyglądając się sytuacji w rolnictwie, nie sposób zauważyć, że tylko niewielka część gospodarstw decyduje się na nowe inwestycje, pozwalające na znaczne zwiększenie produkcji. Są jednak i takie, które to ryzyko podejmują i jak się okazuje, doskonale radzą sobie w nowych warunkach. Taki przykład stanowić może gospodarstwo państwa Olejniczaków z Dąbkowic k. Kutna, którzy przed trzema laty postawili tuczarnię na prawie 2000 szt. a niedawno oddali do użytku chlewnię na 400 loch.

Iwona i Andrzej Olejniczakowie gospodarują wspólnie z córką Dorotą na 85 hektarach. Uprawiają głównie kukurydzę na ziarno paszowe (50 ha) oraz rzepak (10 ha), który odstawiają do zakładów tłuszczowych. W kooperacji z Hodowlą Roślin Strzelce Sp. z o.o. produkują pszenicę (15 ha) i jęczmień (10 ha) na materiał siewny. W ubiegłym roku w oparciu o materiał pochodzący z zakupu wyprodukowali 7200 tuczników o średniej mięsności 57,3%..."


Źródło: Trzoda Chlewna 11/2006


Ten reportaż z otwarcia u państwa Olejniczaków ukazał sie w Trzodzie Chlewnej. Najszybszą drogą otrzymania tego artykułu jest pobranie pliku bezpośrednio z tej strony. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tytule artzkułu poniżej i wybierz „Zapisz jako”.


Pobierz: TrzodaChlewna_11_2006_OLEJNICZAK.pdf

Przeglądasz wiadomości nr 21 do 25 spośród 25 wiadomości
<< < 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 > >>